scale-of-justice

आप्रबासी कामदारका लागि कनुनी परामर्श सेवा

सेवा अन्तर्गत बैदेसिक रोजगारमा रहेका, फर्केका र जान चाहने कामगारले कानुनी बिषयमा प्रश्नहरु सोध्न सक्नेछन। यस्ता प्रश्नहरु उपर यस बिषयमा काम गरिरहेका पिपुल फोरमका अधिवक्ताहरुबाट ईमेल, मोबाईलको माध्यमबाट कामदारलाई कानुनी सल्लाह प्रदान गरिनेछ। यो निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा बिदेशमा वा स्वदेशमा ठगी, शोषण वा आपतमा परेका कामदारलाई सहयोग गर्न बिशेष रुपमा लक्षित छ। बिदेशमा ज्यु-ज्यान, अस्तिमा जोखिममा रहेका तथा स्वदेशमा नै तत्काल (URGENT) सहयोग-उद्दार-उजुरी गर्नुपर्ने अवस्थाका कामदारले यस् मार्फत सेवा लिना सक्नेछन। यसरी संपर्कमा आएका कामदारहरुलाई आवश्यक परेमा निशुल्क कनुनी सेवा प्रदान गरिने छ।

बैदेसिक रोजगारको सिलसिलामा तपाईं ठगि वा समस्यामा पर्नु भएको छ? छ भने निशुल्क परामर्शको लागि सम्पर्क राख्नुहोस्।

निशुल्क परामर्शको लागि तलको अनलाइन फारम भर्नुहोस्।

    कस्तो कस्तो अवस्थामा सेवा पाईन्छ ?