वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा तपाईं ठगि वा समस्यामा पर्नु भएको छ ?
छ भने निशुल्क परामर्शको लागि सम्पर्क राख्नुहोस्।

आप्रबासी कामदारका लागि कनुनी परामर्श सेवा

सेवा अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा रहेका, फर्केका र जान चाहने कामदारले कानुनी बिषयमा प्रश्नहरु सोध्न सक्नेछन। यस्ता प्रश्नहरु उपर यस बिषयमा काम गरिरहेका पिपुल फोरमका अधिवक्ताहरुबाट ईमेल, मोबाईलको माध्यमबाट कामदारलाई कानुनी सल्लाह प्रदान गरिनेछ। यो निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा बिदेशमा वा स्वदेशमा ठगी, शोषण वा आपतमा परेका कामदारलाई सहयोग गर्न बिशेष रुपमा लक्षित छ। बिदेशमा ज्यु-ज्यान, अस्तिमा जोखिममा रहेका तथा स्वदेशमा नै तत्काल (URGENT) सहयोग-उद्दार-उजुरी गर्नुपर्ने अवस्थाका कामदारले यस मार्फत सेवा लिन सक्नेछन। यसरी संपर्कमा आएका कामदारहरुलाई आवश्यक परेमा निशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिने छ।

निशुल्क परामर्शको लागि तलको अनलाइन फारम भर्नुहोस्।

  कस्तो कस्तो अवस्थामा सेवा पाईन्छ ?

  विदेशमा रहेको अवस्थामा

  फरक काम फरक तलव
  मेडिकल फेल
  उद्धार
  वेचविखन

  स्वेदशमा रहेको अवस्थामा

  विदेश पठाउन आश्वासन दिई पैसा लिएको तर विदेश नपठाएको
  स्वदेशमा गरिएको करार सम्झौता विपरित विदेशमा काममा लगाएको
  सरकारले तोकेको भन्दा वढि रकम कामदारसँग असुल गरेको
  १८ वर्ष मुनिका नावालकलाई विदेश पठाएको
  सरकारले खुल्ला नगरेको मुलुकमा कामदार पठाएको
  आफुले तिरेको रकम फिर्ता गर्न तथा क्षतिपुर्ति दिन इन्कार गरेको
  मेनपावर कम्पनीले व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाएको ।

  निशुल्क कानूनी सेवा अन्तरगत यो सेवा कस्ले पाउदैन ?

   

  वैदेशिक रोजगार वाहेक अन्य कारणले पिडीत भएका व्यक्ति
  आफै वकिल राख्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति

  Who are we

   People Forum for Human Rights (People Forum) is a professional organization established for the protection of human rights and promotion of rule of law in Nepal. Since its establishment in 2003, it has been working to provide Free legal aid, advocacy and lobbying for policy reformation , Public International Litigation (PIL), Capacity Building and generating awareness at community level through training, workshops and interaction programs. People Forum has been focusing its intervention on labour migration sector since 2005 AD to enhance access to justice of migrant workers.

  Vision:

  To ensure Social, Political, Economic and cultural rights of Nepalese and to strengthen rule of law in the country.

  Objectives of the organization are:

  1.  To work for the promotion of human rights of Nepalese.
  2.  To work for the protection and promotion of migrant workers’ rights.
  3.  To work for the reformation of Criminal Justice System and Penal System of Nepal

  People Forum’s Working strategies

  Free Legal Service to Migrant Workers

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Advocacy for Law reformation and Policy Implementation

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Research on legal issues of Labour Migration

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Coordination and Networking among the actors

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Capacity Development of migrant workers government and non-government service providers

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Public Interest Litigation

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  People Forum’s Working strategies

  • Free Legal Service to Migrant Workers.
  • Advocacy for Law reformation and Policy Implementation
  • Public Interest Litigation
  • Capacity Development of migrant workers government and non-government service providers.
  • Coordination and Networking among the actors.
  • Research on legal issues of Labour Migration.

  People Forum for Human Rights has been providing Free Legal AID and Paralegal Service to Migrant Workers.
  Contact us for FREE legal aid service.